oktober 21, 2018

Code of Conduct

Ons protest is gebaseerd op principes van vreedzaam verzet, geïnspireerd door Mahatma Gandhi en Martin Luther King. Wij vragen iedereen die Holi is geen Houseparty acties steunt in woord en daad zich te houden aan deze principes.

    1. Dialoog: Holi is geen Houseparty baseert haar protest op dialoog en debat, gebaseerd op inhoudelijke argumenten. Wij respecteren verschil in mening, perspectief en analyse en verwachten dat onze mening, perspectief en analyse ook wordt gerespecteerd.
    2. Vreedzaam verzet: Holi is geen Houseparty hanteert de methode van vreedzaam en geweldloos verzet. Wij maken gebruik van onze rechten als burgers en houden ons aan de wetgeving die ons deze rechten verschaft.
    3. Dharma: Holi is geen Houseparty baseert zich op het concept van dharma, simpel gezegd: doe datgene wat juist is. Ongeacht uitkomst, ongeacht risico, doe wat het juiste is om te doen. Voor ons betekent dit racisme bestrijden en opkomen voor ons cultureel erfgoed. Zolang organisaties en bedrijven dit niet doen, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om hen via dialoog en vreedzaam protest ertoe te bewegen.

Wij vertrouwen erop dat iedereen die Holi is geen Houseparty acties ondersteunt deze principes respecteert.