Bestuurslid Stichting Holi Divali Aarti Sital: Wij denken vanuit cultuur, zij denken vanuit commercie

RMC_48Aarti Sital is bestuurslid van Stichting Holi Divali in Amsterdam. De stichting organiseert sinds de oprichting in 1990 al meer dan 20 jaar Holi en Divali vieringen in Amsterdam. Afgelopen jaar deed de stichting mee aan de Holi Flashmob, die op hun Holi viering plaats vond in Amsterdam Zuidoost. Het doel van de stichting is om culturele normen en waarden met betrekking tot de religieuze feestdagen van Hindoes in stand te houden, zodat ook de nieuwe generatie deze tradities mee krijgt. De activiteiten die worden aangeboden vanuit de stichting zijn altijd gratis en steunen volledig op de bijdragen van vrijwilligers en donateurs. Eind 2009 werd er een vernieuwingsslag gemaakt in het bestuur en werd de fakkel overgedragen aan de nieuwe generatie. Aarti Sital behoort tot deze generatie en heeft zich als voorzitter van de stichting in de afgelopen jaren actief bezig gehouden met de organisatie van Divali en Holi in Amsterdam.

Waarom heeft Stichting Holi Divali gekozen voor een specifieke focus op Holi en Divali? 
Aarti Sital: “Onze Hindoe dharma is heel groot en heeft zoveel feestdagen, dat je ze niet allemaal zo uitgebreid kunt vieren. Daarnaast doet niet iedereen mee aan alle feestdagen. Sommigen doen bijvoorbeeld wel mee aan Navratan, anderen weer niet. Maar Holi en Divali worden door iedereen gevierd. Daarbij heeft iedereen zijn/haar eigen invulling, sommigen nuttigen wel vlees en alcohol, anderen weer niet. Hoe mensen hun geloof belijden is een persoonlijke keuze. Maar ongeacht die invulling, iedereen blijft trouw aan de viering van Holi in de lente. De Hindoe gemeenschap viert het ook gezamenlijk, als een familie. Als je jouw familie uitnodigt om Holi te vieren, kan je hen niet vragen om 20 euro te betalen bij de deur en kinderen onder de 16 niet binnen te laten. Dat gaat tegen het inclusieve gedachtegoed van Holi in. Bovendien is Holi meer dan alleen een feest, het is nauw verbonden met zorg voor natuur en milieu, respect en tolerantie, sociale cohesie. Dat kan je niet vergelijken met een houseparty.

Wat was jullie eerste indruk van de Holi housefestivals in de zomer?
Aarti Sital: “Ik weet nog dat ik was gaan wandelen bij de Amsterdam Arena en daar alleen maar gekleurd poeder zag. Het was toen juni of juli. Het was een punt van herkenning en wist dat het met Holi te maken had, dus mijn eerste gedachte was: wat leuk! Maar toen ik me erin ging verdiepen sloeg het gevoel om naar teleurstelling. Toen dacht ik, wie verzint zoiets, dat ze van Holi een houseparty in de zomer willen maken. Daar kan ik niet achter staan. Wat ik vooral jammer vind, is dat de organisatie van de festivals in Amsterdam niet de samenwerking heeft gezocht met Hindoe-organisaties in Amsterdam. Wij vieren het al jarenlang en als ze daadwerkelijk het gedachtegoed van Holi willen vieren, zou het logischer zijn om aan te sluiten bij de vieringen die er al zijn en vanuit de Hindoe waarden worden gedragen. Holi is een feest voor iedereen, ongeacht achtergrond of leeftijd, maar ik zie jonge kinderen of juist ouderen niet naar zo´n housefeest gaan. Maar nu denk ik ook, al zouden ze ons benaderen, ik zou mezelf er niet prettig bij voelen, want wij passen niet in hun concept. Wij denken vanuit cultuur en identiteit, zij denken vanuit commercie en winstbejag.”

Welke impact hebben de festivals gehad op de organisatie van jullie Holi viering in Amsterdam?
Aarti Sital: “Het heeft enorm veel obstakels opgeworpen bij het organiseren van onze viering. Voor de organisatie moeten wij ieder jaar een vergunning aanvragen bij de gemeente. Het doorlopen van de procedure ging altijd goed, totdat de Holi housefeesten in de zomer in Amsterdam werden gehouden. Het beïnvloedde de beeldvorming over Holi en leidde tot verkeerde aannames. Allereerst dachten de mensen bij de gemeente dat Holi een zomerfeest was. Hierdoor wilde de gemeente ons in eerste instantie geen vergunning verlenen, omdat ze dachten dat Holi al gevierd werd in de zomer en onze viering dus geen toegevoegde waarde had. Ze vroegen aan ons waarom we niet met de zomerfestivals samen werkten. Wij moesten toen uitleggen dat Holi van oorsprong een religieus lentefeest is en dat het al jarenlang in de lente wordt gevierd en die zomerfestivals Holi proberen te imiteren. Daarnaast hadden ze ook vernomen dat het gekleurd poeder dat op de Holi zomer housefeesten werd gebruikt chemicaliën bevat, die schadelijk zijn voor het milieu. Ze wilden ons toen ook geen vergunning geven voor het gebruik van gekleurd poeder, omdat ze ervan uit gingen dat wij ook dat type poeder gebruikten. Toen moesten we uitleggen dat ons poeder milieuvriendelijk en afwasbaar is. Ook moesten we dit vermelden op de flyer voor de viering. Het is ieder jaar een strijd om die vergunningen te krijgen. De festivals hebben dus een enorme invloed op de beeldvorming. Het hele beeld van de gemeente is gebaseerd op de imitatie van Holi en heeft direct impact op de mogelijkheden voor viering van het oorspronkelijke feest van Holi.”

Wat vind je van de maatschappelijke discussie over van culturele kaping van Holi?
Aartie Sital: “De discussie leeft, maar ik denk dat we meer kunnen bereiken als vertegenwoordigers van Hindoe-organisaties zich meer zouden mengen in het maatschappelijk debat. Ze moeten meer zichtbaar zijn en zich uitspreken over deze kwestie. Ik denk dat het oorspronkelijke gedachtegoed van Holi gaat verwateren als we niet onze stem laten horen. Ik ben bang dat mensen op de langere termijn een ander beeld zullen krijgen van Holi dan dat het daadwerkelijk is. Vergeleken met andere migranten gemeenschappen zijn Hindostanen ontzettend stil. Andere groepen staan sneller op als ze vinden dat hen onrecht wordt aangedaan. Maar onze mensen denk al snel, het is goed zo. We hebben wat meer pit nodig. Wat dat betreft ben ik erg blij en trots dat de actiegroep Holi is geen Houseparty bestaat en voor ons cultureel erfgoed opkomt.”

Wat zou je nog aan de lezers willen meegeven?
Aartie Sital: “Ik hoop dat de Hindoegemeenschap wakker wordt en gaat opstaan voor haar identiteit en cultuur. We moeten niet denken, dat komt wel, maar zelf actie nemen. Iedere Hindoe moet weten wat Holi en Divali is, zoals iedere moslim weet wat Ramadan is, iedere Jood weet wat Pesach is en iedere Christen weet wat Kerstmis is. We moeten hiervoor vechten. Aan de organisaties van de Holi housefeesten wil ik zeggen: vier jouw feest, maar misbruik de naam Holi niet.”