Actievoerder Narin Koebeer: Als je van Holi houdt, moet je in actie komen

2016-08-20_15-32-27Narin Koebeer nam zaterdag 20 augustus deel aan de protestactie “Make Holi Fusion Color Fusion!” op de Karpendonkse Plas in Eindhoven. Als betrokken Hindoe is hij actief bij de Nederlandse Hindoe Ouderen Bond (NEHOB) Regio Amsterdam. Ook is hij lid van de bestuurscommissie Nieuw-West voor de Partij van de Ouderen in Amsterdam. Op 20 augustus voerde hij op persoonlijke titel actie met actiegroep Holi is geen Houseparty. In dit interview blikt hij terug op de actie.

Waarom heeft u meegedaan aan het protest? 
Narin Koebeer: “Toen ik de actieleden voor het eerst ontmoette had ik de intentie om hen te overtuigen van mijn standpunt, namelijk dat iedereen Holi naar eigen inzicht mag vieren en wij hen in hun waarde moeten laten. Maar gaandeweg in het gesprek werd mij duidelijk dat er meer achter deze zomerfestivals zat. Het gaat om het feit dat Holi uit haar oorspronkelijke verband wordt getrokken. Ik heb geluisterd naar hun argumenten, zelf nagedacht over mijn standpunt hierin en ben tot de conclusie gekomen dat we inderdaad actie moeten voeren. Wat mij over de streep trok om mee te doen was dat de actiegroep al meerdere keren had geprobeerd met het Holi Fusion Festival in gesprek te treden, maar dat die organisatie niet reageerde. Als je het initiatief neemt om een dialoog aan te gaan en tot een oplossing te komen, maar de mensen weigeren te luisteren, dan is protest nodig. Dus toen ik hoorde over de actie op 20 augustus, heb ik besloten om mee te doen.

Wij Hindostanen hebben soms een passieve houding, misschien omdat we denken dat we geen verschil kunnen maken. Mensen denken dat het moeilijk is om actief te zijn en iets bij te dragen aan jouw gemeenschap. Het is niet moeilijk, je moet gewoon proactief zijn, op iemand afstappen en dan helpen mensen je verder. Ik wil mijn bijdrage leveren om iets te veranderen, want als je niks doet, gebeurt er ook niks. Laat jouw stem horen, maak jouw bezwaar kenbaar. Als je dat niet doet, maak je het ook makkelijk voor dit soort organisaties om Holi te misbruiken. ”

Wat waren uw verwachtingen van de protestactie?
Narin Koebeer: “Ik dacht dat we daar met minimaal 50 mensen zouden staan. Ik heb op Milan folders uitgedeeld en veel mensen gesproken. Veel van hen waren boos op de organisaties en waren het eens met onze actie. Ik had verwacht dat zij ook naar Eindhoven zouden gaan om hun stem te laten horen. De opkomst was lager dan ik had verwacht, maar dat maakte voor mij niets uit. Ik dacht: ik ga ervoor, ik kom om actie te voeren en dat doe ik dan 100%.

Voorafgaand aan de actie hadden we een gezamenlijke briefing gehouden en besproken wat de strategie zou zijn. Dat was noodzakelijk, omdat je met meerdere mensen bent en iedereen dezelfde lijn moet volgen, zodat alles goed verloopt. Het is een vreedzaam protest dus je wilt voorkomen dat er opstootjes ontstaan of bezoekers boos worden. Ondanks dat wij elkaar niet kenden, was de sfeer onder de actievoerders uitstekend. Je hoefde elkaar ook niet veel uit te leggen, iedereen ging aan de slag.”

Hoe reageerden de bezoekers?
Narin Koebeer: “Mensen komen daar om te feesten, ze hebben haast om naar binnen te gaan, dus je moet een korte en krachtige pitch hebben. Onze strategie was om flyers uit te delen en naar aanleiding daarvan met mensen in gesprek te gaan. We legden aan de hand van de flyer uit wat Holi was en waarom we actie voerden. Op de flyer stond groot “Respect = Make Holi Fusion Color Fusion!”. Ik legde uit dat Holi een lentefeest is. Toen zeiden de meeste bezoekers al: “Ik snap het”. Vervolgens wees ik erop dat het nu zomer is en dat we niet tegen geen housefeesten zijn, maar wel respect willen voor Holi in haar oorspronkelijke verband. Ik gaf ook aan dat onze oplossing is om de naam te veranderen. Vervolgens vroeg ik of ze de oplossing ondersteunden en dat wilden laten zien door op de foto te gaan met de flyer. De mensen reageerden positief. Ze wilden helpen, sommigen wilden meer weten over de religieuze achtergrond. Als mensen vragen stellen, kan je ook de tijd nemen om een inhoudelijk gesprek te voeren. De meesten waren meegaand en ondersteunden het. Eén bezoeker was in India geweest en herkende veel. Iemand anders had een item over de protestactie op NPO gezien. Sommigen hadden ergens erover gelezen. Ik heb geen vervelende reacties gekregen, een aantal wilde geen flyer aannemen en dat was ook prima.”

Wat zou u nog aan de lezers willen meegeven?
Narin Koebeer: “Als je van Holi houdt of het feest een warm hart toedraagt, dan moet je in actie komen. Die festivals bepalen voor een groot deel de beeldvorming over Holi en die wordt nu verbonden met zomer housefeesten. Als je niks doet, dan wordt Holi over een paar jaren misschien anders gevierd en denken onze kinderen dat Holi een zomerfestival is. Wil je Holi als spiritueel lentefeest behouden, dan moet je opkomen voor het cultureel erfgoed. Als je niet in persoon actie kunt voeren, kan je nog op heel veel andere manieren steunen. Volg de facebookpagina en ga met anderen in gesprek hierover. Ieder persoon die actie onderneemt, klein of groot, levert een bijdrage en helpt in het teweeg brengen van verandering.”