Uitleg Culturele Kaping

Europese festivals plegen culturele kaping van Holi. Culturele kaping is de Nederlandse vertaling van de Engelse term “cultural appropriation”. Culturele kaping houdt in dat een symbool van een bepaalde cultuur uit de oorspronkelijke context wordt gehaald en hierdoor geweld wordt aangedaan. Om vast te stellen of er sprake is van culturele kaping, kan je de volgende checklist nalopen:

  • Check 1: wordt een symbool, gedachtegoed of waarde uit de oorspronkelijke context gehaald?
  • Check 2: wordt de oorspronkelijke betekenis van het symbool, gedachtegoed of waarde veranderd?
  • Check 3: maakt het symbool deel uit van de cultuur van een bepaalde gemeenschap en wordt het gebruikt door iemand die niet deel uitmaakt van die gemeenschap?
  • Check 4: wordt de manier waarop het symbool gebruikt wordt door de gemeenschap voor wie het een belangrijke betekenis heeft als beledigend ervaren?
  • Check 5: zijn de intenties waarmee het symbool wordt gebruikt positief, maar is de impact negatief?

Actiegroep Holi is geen Houseparty heeft in 5 illustraties uitgelegd waarom de Europese festivals culturele kaping van Holi plegen.