Protestactie “Laat je horen tegen culturele kaping van Holi”

Op zaterdag 20 augustus vindt er een vreedzaam protest plaats voor de ingang van het Holi Fusion Festival in Eindhoven. Actiegroep Holi is geen Houseparty roept iedereen die zich verzet tegen culturele kaping van Holi op te komen en deel te nemen aan dit protest.

Wat is er aan de hand?
Het Holi Fusion Festival (HFF) pleegt culturele kaping door Holi, een Hindoe feestdag die verbonden is aan de lente, gebedsrituelen, de Holika verbranding en chautal muziek, te veranderen in een housefestival in de zomer. Door Holi uit haar oorspronkelijke context te halen en de betekenis te veranderen (culturele kaping) wordt één van de belangrijkste hoogtijdagen van Hindoes geweld aangedaan.

Wat is de oplossing?
Actiegroep Holi is geen Houseparty heeft het voorstel bij HFF neergelegd om de naam te wijzigen naar “Color Fusion Festival”. Deze titel doet recht aan het HFF festivalconcept en laat het cultureel erfgoed van Holi in haar waarde.

Waarom protest?
Actiegroep Holi is geen Houseparty heeft na het versturen van een protestbrief die door bijna 30 Hindoe-organisaties is ondertekend geprobeerd in contact te treden met HFF om een oplossing te bespreken. Inmiddels hebben meer dan 40 organisaties hun steun bevestigd voor onze actie. HFF is op de hoogte van de bezwaren en heeft ervoor gekozen om de protestbrief te negeren en geeft geen gehoor aan de eis om de naam te veranderen. Daarom zijn we genoodzaakt onze stem in persoon te laten horen voor de deur van het festival in Eindhoven.

Wat gaan we doen?
Op 20 augustus zullen we met protestborden staan bij de ingang van het HFF en zullen we pamfletten uitdelen aan de bezoekers van het festival waarin staat uitgelegd waarom HFF een belediging is. Het protest is vreedzaam en gemeld bij de gemeente. Met dit protest maken we gebruik van ons recht als Nederlandse burgers om onze kritische stem te laten horen.

Wat willen we bereiken?
Met deze protestactie willen we bezoekers bewust maken van culturele kaping van Holi en druk uitoefenen op HFF om met ons in gesprek te gaan en de eis tot naamsverandering in te willigen.

Voorbereiding
Het protest wordt georganiseerd door ervaren actievoerders. Op zondag 14 augustus zal er een voorlichtingsbijeenkomst plaats vinden waarbij iedereen ingelicht wordt over wat zij kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht. De protestgroep zal verzamelen in Eindhoven en gezamenlijk vertrekken naar het festivalterrein.

Voor meer info of aanmelding kan je contact opnemen via mail: actiegroepholi@gmail.com

Flyer_Protestactie20aug2016