Instructies Gesprek Rituals Verkoper

De basisinsteek van deze actie is een verkoper van Rtiuals benaderen om mee te denken nu de klacht over de Holi lijn niet serieus wordt genomen. Klik hier voor een overzicht van Rituals winkels.

Doel actie

Deze actie heeft 2 doelen:

  1. Bewustwording over culturele kaping van Holi introduceren in de organisatie van Rituals via de verkoper.
  2. Educatie van de verkoper om eventuele bondgenoten binnen de organisatie te creëren.

Beoogde uitkomst van de actie

Aan het einde van het gesprek met de verkoper willen we het volgende hebben bereikt:

  1. Verkoper bevestigt bij ons intern bij hoger management na te vragen hoe deze klacht serieus genomen kan worden.
  2. Verkoper bevestigt hierover aan ons terugkoppeling te geven.

Voorgestelde oplossing klacht

In het gesprek zal de verkoper waarschijnlijk vragen wat we willen bereiken met de klacht. De oplossing die wij voorstellen is tweeledig:

  1. Of de link met Hindoeïsme erkennen en op respectvolle wijze marketen, daarover dient dan met vertegenwoordigers uit de Hindoegemeenschap een gesprek gevoerd te worden hoe dit vorm kan krijgen. Jij kunt Rituals in contact brengen met Hindoe-vertegenwoordigers.
  2. Of de naam van de lijn wijzigen en de link met Holi verbreken.

5 stappen voor effectieve actie

Om deze actie zo effectief en efficiënt mogelijk uit te voeren, vragen wij je de volgende werkwijze te hanteren:

  1. Code of Conduct: Wij vragen actievoerders onze code of conduct te respecteren. Klik hier voor de code of conduct.
  2. Online klacht: Individueel klacht indienen via online formulier. Klik hier voor procedure en standaard tekst.
  3. Klachtenbrief gereed: Na ontvangen respons (ervan uitgaand dat we een standaard reactie krijgen met dat ze het goed bedoelen) klachtenbrief printen en contactinfo erop schrijven. Klik hier voor standaard tekst voor print.
  4. Benadering Rituals verkoper: Naar winkel gaan en gesprek met verkoper aangaan, gesprek altijd afsluiten met de klachtenbrief en bevestiging dat ze terugkoppeling geven. Aangeven dat als je niks van ze hoort, de week daarop weer terugkomt om stand van zaken te checken

Verslag gesprek: Na gesprek via video of facebook post met een tag of email naar Holi is geen Houseparty verslag doen over het gesprek, zodat we het protest zichtbaar kunnen maken en kunnen bijhouden wie waar is geweest en wat de uitkomst was.