Solidarity Statement

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen in de VS, willen we vanuit Actiegroep Holi is geen Houseparty solidariteit betuigen met de moslimgemeenschap. De maatregelen die president Trump heeft genomen gaan niet alleen tegen de grondwet in, maar ook tegen de waarden van het Hindoeïsme in het algemeen en Holi specifiek.

Een belangrijke waarde binnen het Hindoeïsme is het volgen van onze dharma. Ons morele kompas dat ons leidt in ons dagelijks leven om juist te handelen en ons ethisch besef dat ons alarmeert als we afwijken van goed handelen. De afgelopen dagen zijn alle alarmbellen afgegaan met het inreisverbod dat president Trump heeft ingesteld.

Wij realiseren ons dat het inperken van mensenrechten op basis van geloof niet alleen gaat over moslims, maar over alle andersdenkenden dan de christelijke norm die president Trump handhaaft. Daarom achten wij het als Hindoes van groot belang om onze stem te laten horen tegen deze maatregelen en voor solidariteit met onze moslim broeders en zusters.

Laten we ook in gedachten houden dat de winst van Trump in lijn is met de opkomst van extreem rechts in Europa. Hiermee is zijn populariteit direct verbonden met de populariteit van de PVV in Nederland. Daarom is het des te belangrijker om onze stem niet alleen in solidariteit te laten horen, maar ook in de wijze waarop we ons volksvertegenwoordigers kiezen op 15 maart. Wij pleiten voor vertegenwoordigers die de rechten van alle Nederlanders verdedigen en beschermen, ongeacht kleur of religie.

Momenteel zijn veel Hindoes bezig met de voorbereidingen van Holi, dat de komst van de lente viert. Met Holi vieren we ook eenheid in diversiteit, waarbij ieder mens ongeacht kleur, ras of religie gelijkwaardig is. President Trump laat met zijn beleid zien dat hij dit gedachtegoed niet respecteert. Door mensen op basis van afkomst uit te sluiten met letterlijke en figuurlijke muren aan de grens classificeert hij hen als tweederangs burgers.

Holi symboliseert ook de overwinning van het goede op het kwade. Het goede kan alleen overwinnen als wij ons actief verzetten tegen het kwaad. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen laten zien dat dit kwaad zich expliciet en onbeschaamd op systematische wijze richt op moslims. Daarom verzetten wij ons tegen islamofobie en staan we in solidariteit met de moslimgemeenschap.

Actiegroep Holi is geen Houseparty