Verslag gesprek met Rituals verkopers

Verschillende mensen die de boycott campagne tegen Rituals steunen zijn Rituals winkels ingegaan om het gesprek met de verkopers te voeren. Omdat in de winkels niet gefilmd mag worden, doen de actievoerders verslag in deze video’s.