PhysiQ “Holi” Fest verandert naam naar PhsyiQ Color Fest

Verklaring Actiegroep Holi is geen Houseparty over de naamswijziging van het PhysiQ “Holi” Fest

Waarom is jouw stem laten horen belangrijk in het tegengaan van culturele kaping van Holi? Omdat iedere stem een verschil kan maken. Onlangs werden we door Mala Roopram geattendeerd op het “PhysiQ Holi Fest” dat op 24 juni plaats vindt. Gisteren hebben we contact opgenomen via een facebook bericht met de organisatie en de vraag bij hen neergelegd of ze zich bewust zijn van het feit dat Holi een religieus lentefeest is en het verplaatsen ervan naar de zomer als beledigend wordt ervaren door een groot deel van de Hindoegemeenschap. Naast onze actie heeft ook Mala actie ondernomen om een gesprek aan te gaan met de organisatie. De reactie van PhysiQ was snel en positief, ze schreven:

“Zoals u wellicht gezien heeft hebben wij de naam uit respect, voor de Nederlandse Hindoegemeente, aangepast en hopen u hiermee tegemoet te komen.”

De reactie van PhysiQ laat zien wat respect en gelijkheid daadwerkelijk inhoudt: luisteren naar de boodschap van de ander en zoeken naar een oplossing die voor beiden werkt. In ons bericht hebben we de suggestie gegeven om het woord “Holi” te vervangen door “Color”. Die oplossing hebben ze doorgevoerd, hun evenement heet nu “PhysiQ Color Fest”. Het is een kleine moeite en doet verder niets af aan het plezier dat de bezoekers zullen hebben. Wel laat het Holi als spiritueel feest dat onlosmakelijk verbonden is met de lente in haar waarde. Het is een houding en actie waar het Holi Fusion Festival voorbeeld aan zou moeten nemen. Thumbs up voor PhysiQ en dank aan Mala Roopram voor de attentie en acties in dit proces!