Update MDRA Meldingen

Naar aanleiding van  de meldingen die zijn binnen gekomen bij Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam over culturele kaping van Holi door Holi Festival of Colours en Holi Fusion, willen we de stand van zaken delen.

Welke stappen zijn ondernomen na de meldingen?

MDRA heeft naar aanleiding van de meldingen contact opgenomen met Holi Festival of Colours en Holi Fusion om de klachten te bespreken en te bemiddelen in een oplossing. MDRA heeft de case ook voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens (CRM).

Wat is de stand van zaken?

Het Holi Festival of Colours weigert ondanks herhaaldelijke pogingen van MDRA inhoudelijk te reageren en toont zich niet bereid om deel te nemen aan een bemiddelingsgesprek. Omdat het Holi Festival of Colours gevestigd is in Duitsland, heeft MDRA de actiegroep geadviseerd partners in Duitsland te betrekken die daar kunnen bemiddelen.

Holi Fusion heeft aangegeven wel bereid te zijn deel te nemen aan een bemiddelingsgesprek. Deze wordt binnenkort ingepland. Tijdens dit gesprek zal MDRA proberen te bemiddelen tussen Holi Fusion en Actiegroep Holi is geen Houseparty die als vertegenwoordiging zal optreden van de melders.

Naar aanleiding van contact met CRM is gebleken dat er geen wettelijke kaders bestaan die gemeenschappen beschermen tegen culturele kaping. Het uitgangspunt is dat de festivals voor iedereen toegankelijk zijn en daarmee geen sprake is van discriminatie. Ondanks het morele bezwaar tegen culturele kaping is er volgens het CRM dus geen wettelijke grond om de festivals tot verantwoording te roepen.

Ondanks het gebrek aan wettelijke kaders is deze case volgens het MDRA één van de grootste cases die ze voorgelegd hebben gekregen. De massale aanmeldingen hebben hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan het agenderen van culturele kaping van Holi. Dankzij de vele melders is de kwestie besproken in de landelijke pers en is het onderwerp in het maatschappelijk debat. Dit draagt bij aan de druk die de actiegroep wilt leggen op de festivals om de bezwaren van de Hindoegemeenschap te respecteren en de naam te wijzigen.

Wat betekent dit voor het vervolg?

Actiegroep Holi is geen Houseparty blijft het protest vervolgen. Nu de wet niet toereikend blijkt om de festivals tot verantwoording te roepen, blijkt publieke druk noodzakelijker dan ooit om de naamswijziging te bewerkstelligen. Daarom doen we een oproep aan de melders en alle anderen die deze zaak steunen om woorden nu om te zetten in daden en met ons te protesteren bij de festivals. Zodra de data bekend zijn van de festivals zal de actiegroep informatie delen over de protestactie.

Tot slot willen wij alle melders bedanken voor het ondernemen van actie, we zetten de strijd tegen culturele kaping van Holi voort!