Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

logoHIGHActiegroep Holi is geen Houseparty is een actiegroep die strijdt tegen culturele kaping van het spirituele Hindoe lentefeest Holi. De actiegroep is in mei 2015 opgericht door Pravini Baboeram, Triwish Hanoeman en Shivani Jagroep. Actief in het Decolonizing the Mind netwerk, stelden deze Hindostaanse jongeren kritische vragen over hoe westerse landen omgaan met niet-westerse gemeenschappen en hun cultureel erfgoed. Geïnspireerd door de veranderingen die de anti-Zwarte Piet beweging teweeg heeft gebracht met protestacties en educatie over het slavernijverleden in het maatschappelijk debat, heeft de actiegroep het initiatief genomen om culturele kaping van Holi tegen te gaan.

Wat is ons doel?

Europese organisaties plegen culturele kaping door een religieus feest dat voor Hindoes onlosmakelijk verbonden is met de lente naar de zomer te verplaatsen en de rituelen die hiermee gepaard gaan te verwijderen. Hiermee wordt één van de belangrijkste hoogtijdagen van het Hindoeïsme, Holi, gereduceerd tot een houseparty met gekleurd poeder. Actiegroep Holi is geen Houseparty eist respect voor het Hindoe lentefeest door de organisaties op te roepen de verbinding met Holi te verbreken.

Het doel van Holi is geen Houseparty is om de organisatoren van de Holi housefeesten in de zomer de verbinding met Holi te laten verbreken. De actiegroep biedt een simpele oplossing: vervang het woord “Holi” door “Color”. Hiermee wordt recht gedaan aan het concept van de housefeesten als kleurenfestivals en wordt Holi als lentefeest in haar waarde gelaten. De actiegroep is er niet op uit om het plezier van de bezoekers te ontnemen en wil slechts de spirituele waarden van Holi als lentefeest waarborgen.

Hoe zijn wij tot stand gekomen?

2013-2015: Aanhoudende kritiek

De actiegroep Holi is geen Houseparty is het gevolg van aanhoudende kritiek op de organisaties die Holi in de zomer als houseparty vieren, zonder dat die kritiek serieus genomen wordt. In 2013 verscheen de Hindoe Raad Nederland en het Hindoe Studenten Forum Nederland in de pers met kritiek op de festivals en het verzoek de verbinding met Holi te verwijderen. De organisaties hebben deze kritiek genegeerd en geen verdere stappen ondernomen. Met het argument “we hebben geen slechte intenties en bedoelen het goed” was de zaak voor de organisatie afgedaan. Dit antwoord was echter niet bevredigend en ontkende de zware belediging die velen in de Hindostaanse gemeenschap ervoeren.

Maart 2015: Oproep tot publieke actie

In maart 2015 schreef Pravini Baboeram een column, getiteld “Kerst in de lente, Holi in de zomer”, over het kernbezwaar tegen de festivals met een oproep tot actie. Shivani Jagroep en Triwish Hanoeman reageerden op de oproep, wat leidde tot een gezamenlijk initiatief de actiegroep op te zetten. De actiegroep formuleerde een heldere eis, namelijk verbreek de verbinding met Holi in de communicatie rondom de festivals.

Mei 2015: Formeel verzoek

De bezwaren en de eis werden op 26 mei in een formeel verzoek gestuurd naar de organisatie. In het verzoek werd meegegeven dat als ze niet binnen een week reageerden op de brief, de actiegroep over zou gaan tot publiek protest, totdat de organisatie wel bereid was om de tafel te zitten. De organisatie koos ervoor niet te reageren.

Juni 2015: Lancering publieke protestcampagne

Naar aanleiding van het negeren van het verzoek lanceerde de actiegroep zoals aangekondigd in de brief op 2 juni de facebookpagina Holi is geen Houseparty. De facebookpagina haalde binnen twee weken meer dan 1000 likes en de protestactie kreeg aandacht op FunX, PowNews en in het Algemeen Dagblad. Met de protestactie kiest de actiegroep bewust voor publieke confrontatie middels discussie, demonstraties en kritische artikelen totdat de organisatie de eis zal inwilligen.