augustus 15, 2016

Wat is Holi?

Wat is Holi wel?

  • Holi is een lentefeest dat de komst van de lente viert en is dus onlosmakelijk verbonden met de periode maart/april. Holi wordt door Hindoes over de hele wereld, ook in Nederland, ongeacht het weer gewoon in de lente gevierd. Holi is ook het nieuwjaarsfeest van de Hindoes. Met het nieuwe Hindoejaar, dat samenvalt met de lente volgens de Gregoriaanse kalender, wordt gevierd dat de natuur weer tot leven en bloei komt.
  • Holi is een religieus Hindoefeest dat verbonden is met rituelen van gebed, de Holika verbranding, chautal muziek en het gooien van gekleurd poeder. De gebeden worden begeleid door pandits, Hindoe priesters. De Holika verbranding vindt plaats op de avond voor Holi en staat symbool voor de overwinning van het goede op het kwade. De chautal muziek is een specifieke muziekstijl die tijdens Holi vaak gespeeld wordt.
  • Holi is een inclusief feest dat open en toegankelijk moet zijn voor iedereen. De Holi vieringen die door Hindoe-organisaties worden georganiseerd zijn precies dat: gratis en open voor iedereen die mee wilt doen.
  • Holi is een vrij feest dat niet door één organisatie geclaimd mag worden. Op de dag van Holi vinden er verschillende Holi vieringen plaats door heel Nederland, georganiseerd door verschillende Hindoe-organisaties, allemaal met het doel om Holi te vieren. Niemand claimt een exclusief recht op het registreren of exploiteren van het feest. Zie onderaan een overzicht van de Holi vieringen die in maart 2016 plaats vonden.

 

Wat is Holi niet?

  • Holi is geen zomerfeest dat los staat van cultuur-historische context. Door Holi naar de zomer te verplaatsen, wordt het belang van de lente ontkend. Je kunt het vergelijken met het verplaatsen van Kerst naar de zomer, omdat het te warm is in december. Of het verplaatsen van Bevrijdingsdag naar augustus vanwege het weer. De feestdagen ontdoen van de historische context wordt door een ieder als respectloos ervaren. Zo ook met Holi, dat als feest onlosmakelijk verbonden is met de context van de lente.
  • Holi is geen housefestival dat in het teken staat van gekleurd poeder. Door alleen het element van gekleurd poeder te gebruiken, zonder de andere elementen een plek te geven die verbonden zijn aan Holi, wordt het feest ontdaan van belangrijke elementen van het Holi feest. Door slechts één element van Holi, het gekleurd poeder, te gebruiken en aan het publiek te verkopen als het vieren van Holi zonder rekening te houden met de rituele context is een daad van culturele kaping.
  • Holi is geen besloten feest dat alleen toegankelijk is voor alleen betalende bezoekers. Met het heffen van hoge entreeprijzen en het beperken van het gebruik van gekleurd poeder dat door het festival wordt verkocht, worden er grenzen gesteld aan wie Holi kan vieren: alleen personen die voldoende geld hebben om kaarten te kunnen kopen.
  • Holi is geen handelskenmerk dat commerciële doeleinden dient. Veel Holi housefeesten hebben een verzoek ingediend bij de European Community Trademark Office om hun festivalnamen als exclusieve merknamen te mogen registreren.

Holi Agenda